בתהליך..המתן בבקשה.

רו"ח יהונתן וטורי / בלוג

בניית תקציב לעסקים

31/07/2020 13:50

 • מה הוא תקציב ?


  תקציב הינו ביטוי מספרי לצפי ההכנסות וההוצאות של עסק. צפי זה משמש את המנהל לדעת מה המסגרת התקציבית בה הוא מתנהל.
  התקציב נבנה על טבלת אקסל המחולקת לחודשים   .


  הטבלה מחולקת להכנסות, הוצאות ישירות, רווח גולמי, הוצאות קבועות ומשתנות, הוצאות מימון ורווח מצטבר.


  התקציב השנתי הוא הכלי הפיננסי העיקרי לתכנון המהלכים הפיננסיים במהלך השנה.


  בניית תקציב שנתי מפורט ובצורה ריאלית מהווה לא רק כלי פיננסי אלא גם כלי ניהולי מהמעלה הראשונה

  כלי, המאפשר חסכון ניכר בעלויות מימון, העדר צורך באיתור אשראי עסקי יקר ובעיקר פינוי משאבי ניהול וזמן לטובת השבחה מהותית של העסק והפיכתו לעסק מניב.


  תכנון התקציב מהווה סיכום של צפי הפעילות העסקית ומשפיע על הניהול השוטף באותה השנה, ועל-כן יש לבצעו בצורה המיטבית, תוך ראייה רחבה מבחינה עסקית ופיננסית. באמצעות התקציב השנתי ניתן גם לדעת לא רק מה לעשות אלא גם באיזו תקופה ובאילו תנאים לבצע פעילויות עסקיות צפויות

  בשילוב עם ניתוח תזרים המזומנים הקיים בחברה, הצפי לתזרים העתידי, ומצב השוק ניתן לנתב את התנהלות החברה בצורה שקולה ומדודה, לצמצם אי-ודאות ולהגיע ליעדי החברה   .


  בעלי עסקים רבים, לא מייחסים להליך בניית התקציב השנתי את החשיבות הראויה לו ומבצעים השקעות רבות במהלך שנת הפעילות ולעיתים קרובות מוצאים עצמם בגרעון תזרימי במהלך השנה  - גם אם זמני.

  יש לקחת בחשבון שתכנון תקציבי לקוי יכול לטמון בחובו עלויות מימון בריביות גבוהות אשר הופכות לנטל תקציבי כבד בפני עצמן. גרוע יותר, תכנון תקציבי שגוי ובפרט העדר הסתכלות על תקציב שנתי מובנה יכולה להביא ליצירת גרעון מתמשך הבא לידי ביטוי במאזן השנתי   .


  בשורה התחתונה, העדר בקרה תקציבית, תכנון מקדים ובניית תקציב שנתי המתייחס לתשומות ולתשואות יכול להעביר עסק מצליח למצב של עסק מפסיד.


  מטרת התקציב היא לתכנן את עתידו של העסק מבחינת הכנסות ,הוצאות ועוד. בתכנון התקציב אנו נבנה את סעיפיו "ע פ מידת הרלוונטיות שלהם לעסק. בעזרת בנייה נכונה של התקציב אנו נוכל לשלוט ולפקח על הפעולות הנעשות בעסק במהלך השנה. במידה ואנו נדע כמה הקצבנו לכל סעיף וסעיף מדי חודש, היכולות לפקח על ההכנסות וההוצאות תהיה רבה יותר


  בעסקים גדולים הכנת התקציב היא פעולה משולבת של כל מחלקות העסק

  כל אחראי מחלקה מכין תחזית לגבי תחום אחריותו ו, לבסוף מאחדים את כל התחזיות לכדי תקציב אחד 


  בניית תקציב לעסק בהקמה 


  בניית תקציב לעסק בהקמה הכרחית. עסק שיוקם ללא תקציב יפעל במציאות בלתי ידועה שעלולה להביא את העסק למשבר לאחר מספר חודשים לא רב. כמו כן, תקציב נכון ייתן לבעל העסק אנידקציה לסך ההון הדרוש להתנהלות ההתחלתית בעסק   .

  הדרך הנכונה לבנות תקציב היא בטרם מוקם העסק, בשלבים בהם מחליט היזם על סוג העסק ועל אופיו השיווקי, על היזם לאסוף נתונים על ההוצאות הדרושות בהתנהלות היום יומית של העסק

  בתקציב יינתן ביטויי לרמת ההכנסות הדרושות לעסק כדי לממן את ההוצאות ולאפשר לעסק להתנהל נכון   .


  לדוגמה  : 

  פרסום  - הוצאה משתנה שתלויה במצבו של העסק בתודעה הציבורית. בתקציב יצוין סכום הפרסום שיושקע בכל חודש פעילות עבור פרסום (פליירים, שלטי חוצות, שלטים על אוטובוסים וכדומה).

  ללא ציון סכום זה יתפתה מנהל העסק להוציא סכומים שלא תוכננו מבעוד מועד .

  חשוב לקבל גם ייעוץ פיננסי מקצועי כדי לבנות את התקציב בצורה נכונה.


  בניית תקציב לעסק וותיק  


  עסקים וחברות רבות מנוהלות במשך שנים ללא תכנון וללא מסגרת תקציבית. במציאות זו מתנהל העסק בהחלטות על בסיס צרכים מיידיים כדי לפתור בעיות בוערות שצצות מדי יום  . בהתנהלות ללא תקציב יתקשה המנהל לפעול בעיקר במצב בו יש שינוי לרעה בהכנסות שמצריך נקיטת מאמצים בשיווק, בגיוס עובדים וחסכון בעליות וכו   .'


  ניהול לפי תקציב  , משמעותו שמנהל העסק או החברה מתנהלים במסגרת בה לא ניתן לחרוג בהוצאות ללא תכנון מוקדם. במידה ויש צורך בחריגה מסיבות שונות יכול המנהל לראות מה ההשפעות על סעיפים אחרים בתקציב  ולהחליט האם העסק יכול לבצע חריגה ומה ההשלכות על יתר סעיפי התקציב


  בשני המקרים, בעסק לקראת הקמה ובעסק וותיק יהיה על המנהל להשוות בתחילת כל חודש את התקציב מהחודש קודם לתוצאות בפועל ולעדכן את הטבלאות בהתאם. עדכונים אלו יביאו את המנהל לשליטה ובקרה על התנהלות העסק    .


  אופן בניית התקציב 


  בעל עסק קטן עליך לבנות את התקציב בצורה הבאה: בכדי להתחיל בבניית התקציב יש לערוך תחזית לגבי כל סעיף וסעיף באופן הבא   :


  1. תחזית מכירות  : יש לתכנן איזה מוצרים יש לנו, כמה אנחנו חוזים שנמכור מכל מוצר, ובאיזה מחיר הוא יימכר .
  2. תקציב הוצאות ישירות: מהי העלות של כל מוצר אותו אנו מוכרים, מה תהיה העלות הכוללת בעקבות תחזית המכירות שערכנו  .
  3. תקציב שכר עבודה על פי תחזית המכירות שערכנו, לכמה עובדים שכירים אנו זקוקים, מהי כמות שעות העבודה שלהם, מהי העלות שלהם  .
  4. תקציב מכירות: כמה יעלו לנו הוצאות הפרסום, באיזה מדיה נפרסם, מהי העלות של כל סוג מדיה   .
  5. תקציב הנהלה וכלליות: מהם שאר ההוצאות בעסק כגון, שכירות, מזכירה, צרכי משרד, רואה חשבון ועוד  . לאחר שהכנו את הנתונים הללו, שהם למעשה מעין תחזית של דוח רווח והפסד, שמחולק ל-  12 חודש  , יש לבנות את תקציב ההשקעות ותקציב הוצאות המימון  .
  6. תקציב השקעות: איזה רכוש קבוע אתה מעוניין לרכוש במהלך השנה, ומהי עלותו, מחשבים, שיפוץ משרד ועוד  .
  7. תקציב הוצאות מימון: מהם הוצאות המימון שיהיו לעסק לאחר שהכנו את כל התחזיות, הוצאות מימון של הלוואה,הוצאות מימון שוטפות  . הבנייה הראשונה של התקציב היא בנייה של תקציב ראלי, מה הצפי האמיתי של הפעילות במהלך השנה הקרובה. לאחר שהכנו תקציב ראלי, נבנה שני תקציבים נוספים, תקציב שנובע מהתרחשות ביצוע של � מהתקציב הראלי שהכנו, בעקבות קיטון בצפי המכירות, וכן תקציב שנובע מהתרחשות ביצוע של 120 % מהתקציב הראלי שהכנו בעקבות גידול בצפי המכירות. מטרתם של שני תקציבים נוספים אלו היא להתכונן
  8. לשינויים במהלך התקופה, הרי מדובר בתחזיות בלבד. ברגע שאנו מוכנים לשינויים, אנו לא מופתעים, ויכולים להכין פתרון לכל תרחיש שיהיה   .


  בניית תקציב גם לעסק קטן, היא אחד היסודות לתכנון עסקי נכון.


תגובות

יהונתן וטורי רו.. השקט הפיננסי של...

ראיית חשבון