בתהליך..המתן בבקשה.

קוד ביטוח- סוכנות לביטוח / שירותים

מחלות קשות

גילוי מחלה קשה בקרב בני משפחתנו עלול להותיר אותנו חסרי אונים, אם אין לנו מקורות כספיים מתאימים.
מחלות קשות זו תכנית המעניקה פיצוי חד פעמי, בגובה בה בוחר המבוטח, אם לקה באחת המחלות הקשות, או באחד מהאירועים הרפואיים הקשים הנכללים בפוליסה.

חגית קוריאנסקי דמתי סוכנת ביטוח

סוכנת ביטוח קוד ביטוח

עסקים מומלצים בתחום

אור חקשירי  אור ביט תכנון ביטוח אור חקשירי אור ביט תכנון ביטוח
אור-ביט תכנון ביטוח ופיננסים