בתהליך..המתן בבקשה.

רחלי מילנוב מחברת אנשים לעצמם / שירותים

סדרת מפגשים לשינוי הרגלים

הסתכלות משותפת על ההרגלים , המקום אליו אנו רוצים להגיע ומה מונע ממך להיות שם.
הקנייה של הרגל מקדם חדש יד ביד
בליווי תומך

רחלי מילנוב מחברת אנשים לעצמם

מלווה להצלחה