בתהליך..המתן בבקשה.

אורי וולף יעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ / בלוג

מה היא תוכנית עסקית וכיצד יש להכין אותה?

23/08/2009 15:03

 • המונח "תוכנית עסקית" - Business Plan - הפך לאחרונה למטבע לשון שחוק במידת מה. מטרת הבלוג הינה לרענן מעט בנושא זה, אם כי בקצרה.


   


  תוכנית עיסקית ניתנת להגדרה כ"מסמך שנכתב לצורך גיוס הון", בד"כ עבור חברה בצמיחה הנדרשת לביצוע השקעות. הכנתה של התוכנית העסקית נותנת ליזם אפשרות לחשוב על כל ההיבטים של העסק, לבחון אסטרטגיות שונות ולקבוע אילו משאבים אנושיים, פיזיים וכספיים נדרשים. התוכנית העיסקית מאפשרת ליזם להריץ את העסק "על הנייר" בשיטת "ניסוי וטעיה" והיא משמשת ככלי עבודה המאפשר לו לבצע בקרה על ביצועי החברה. התוכנית העיסקית משמשת כמסמך מכירה המציג את העסק בפני משקיעים פוטנציאליים ומאפשר לשכנע אותם בהשקעה ובסיכויי ההצלחה.


   


    להלן בקצרה ראשי הפרקים כלליים ומקובלים להכנתה של תוכנית עסקית (כמובן שבכל חברה/עסק יש לבחון את מידת ההתאמה ובלצע שינויים בתאם:


   


   


  1.               תמצית התכנית העסקית


  תמצית כל התכנית העסקית;


  2.               יעוד וחזון


  3.               היזמים


  3.1             מי עומד מאחרי הפרויקט – תיאור הגופים המשתתפים, ניסיון רלוונטי, חוסן כלכלי;


  3.2             הנהלה ובעלי תפקידים מרכזיים תמצית קו"ח וניסיון;


  3.3             התאגדות – הגדרה משפטית של המיזם;


  4.               המיזם


  4.1             תיאור כללי של הפרויקט;


  4.2             הלקוחות


  4.3             ספקים


  5.               הסביבה העסקית


  5.1             אמדן היקף השוק


  5.2             מתחרים ישירים  / מתחרים חלקית;


  5.2.1        פריסה גיאוגרפית רלוונטית;


  5.2.2        תנאים עסקיים ומחירים אופייניים;


  6.               הקמה


  6.1             שלבי ההקמה


  6.2             תהליך הרישוי הצפוי


  6.3             אמדן ראשוני של עלויות הקמה


  7.               משאבי אנוש לתפעול


  7.1             צרכים


  7.1.1        הגדרות תפקידים;


  7.1.2        משכורות ותנאים אופיינים;


  7.1.3        מקורות פוטנציאליים לגיוס כ"א;


  8.               שיווק


  8.1             אסטרטגית שיווק ופירסום - עקרונות;


  8.2             תקציב נגזר;


  9.               תפעול שוטף


  9.1             תאור כללי;


  9.2             תכנית איוש כ"א;


  9.3             תקציב הפעלה שוטפת;


  10.            תחזית כספית


  10.1          תחזית לשלב ההקמה עד לתחילת הפעלה


  10.1.1     תמצית התחזית: רווח והפסד, תזרים מזומנים לחמש שנים;


  10.1.2     הנחות עבודה עליהן מתבססת התחזית;


  10.1.3     מקורות מימון;


  10.1.4     תזרים;


  10.1.5     ניתוחי רגישות;


  10.2          תחזית תזרים לשלב התפעול השוטף


  10.2.1     תמצית התחזית: רווח והפסד, תזרים מזומנים;


  10.2.2     הנחות עבודה עליהן מתבססת התחזית;


  10.2.3     מקורות מימון;


  10.2.4     תזרים;


  10.2.5     ניתוחי רגישות


  10.2.5.1רגישות התזרים לשינויים בפרמטרים מרכזיים


  10.2.5.2נקודות איזון בתלות בפרמטרים


  10.2.5.3החזר השקעה, פרמטרי - כדאיות 


  10.3          תמצית השקעה נדרשת ולמה תשמש (אבני דרך להשקעה);


  11.            תמצית לו"ז (אבני דרך)


  12.            ניתוח סיכונים


  12.1          תיאור הסיכון


  12.2          השלכות


  12.3          דרכי התמודדות / הימנעות


  12.4          נקודות בקרה


  13.            נספחים
  ב ה צ ל ח ה !!!


   


   


   


   


תגובות
 • רוני אוחיון ייעוץ בעסקים רוני אוחיון ייעוץ בעסקים - לפני 3750 ימים

  "תוכנית עיסקית ניתנת להגדרה כ"מסמך שנכתב לצורך גיוס הון",.."
  אני מסתייג מההגדרה החד משמעית שנתת!.
  תוכנית עסקית משרתת לפחות 2 מטרות מרכזיות :
  1. לעניין משקיעים במיזם או כל פעילות בעלת היבטים כלכליים שנדרשת לה השקעה כספית ו/אוידע ו/ אויכולות שאינן בידי היזם.
  2. תוכנית עסקית משמשת לגיוס הון ממקורות בנקאיים ואחרים.
  3. תוכנית עסקית משמשת כתוכנית עבודה לגופים המעוניינים להרחיב/לשנות אסטרטגיה עסקית בחברה קיימת.
  4. תוכנית עסקית נועדה לתת בידי יזמים כילים ראשוניים לבחינת היתכנות כלכלית עסקית לרעיון או פיתוח עסק/הקמת עסק וכו'
  5. בכל מקרה תוכנית עסקית היא כלי מאוד חשוב לפני כל פעילות כלכלית כזו או אחרת.

אורי וולף

הערכות שווי חברות וחוות דעת...

עסקים מומלצים בתחום

טליה אנגל ייעוץ שיווקי ואסטרטגיה טליה אנגל ייעוץ שיווקי ואסטרטגיה
YourBiz ייעוץ עסקי ושיווקי