בתהליך..המתן בבקשה.

"הון משפחתי" בע"מ / שירותים

ליווי חסכונות ותיקי השקעות

סיוע להתאמת החסכון לצרכים האישיים והמשפחתיים. החסכון ימשיך להתנהל בבנק אך הפיקוח והבקרה ייעשו בהדרכתי.

תגובות

עזרא שמיר מנכ"ל.. הון משפחתי בע"מ...

כלכלן - מומחה לניהול כלכלת ...

עסקים מומלצים בתחום

גילה אזולאי  ייעוץ כלכלי גילה אזולאי ייעוץ כלכלי
גילה אזולאי - תבונה כלכלית
מירי בונה  משכנתא  וכלכלת המשפחה מירי בונה משכנתא וכלכלת המשפחה
מירי בונה - ייעוץ משכנתאות וכלכלת המשפחה