בתהליך..המתן בבקשה.

חדר ההבדל / שירותים

גישור

מגשר משפחה ועסקים בוגר גבים והמכללה האקדמית ספיר.
פסיכולוגיה חברתית והתפתחותית אוניברסיטה הפתוחה.
מתוך כלים הלו פיתחתי את שיטת "חדר ההבדל" המוכחת לקידום, העצמה והתמודדות עם קונפליקטים מתוך מבט בגובה העניים ובפסיכולוגיה האפקטיבית.

דויד וזאנה

פסיכולוגיה חיובית, אימון אי...