בתהליך..המתן בבקשה.

נורית ענב- אימונורית / שירותים

6 מפגשי אבחון והכוונה תעסוקתיים לצעירים

שילוב אבחון מקצועי עם כלי אימון

תגובות

נורית ענב-אימונורית הכוונה מקצועית

הכוונה תעסוקתית לצעירים, אי...