בתהליך..המתן בבקשה.

מיזם VIDI

מוצרים

איזידור גרשקוביץ

פיתוח מערכת למען עיוורים וכ...