בתהליך..המתן בבקשה.

זוהר ירמיהו - מאמן כוח / שירותים

אימון כוח - פרטי

אימון כוח פרטי, אחד על אחד, במשך שעה.
יתקיים במודיעין או בת"א.

זוהר ירמיהו

מאמן כוח פיזי