בתהליך..המתן בבקשה.

קובי חיון - כשהרוח והעסקים מתחברים / בלוג

ואהבת לרעך כמוך

10/10/2020 19:31

מעשה בגוי שרצה להתגייר "גיור אינסטנט" זריז ומהיר.
בא לפני שמאי ו(הידוע כזה שנצמד מאד לכללים) בקשו שילמדו 'את כל התורה כאשר הוא עומד על רגל אחת' כלומר שיתמצת לו את כל תורת ישראל בחמש דקות. שמאי שחשב שהדבר בלתי אפשרי דחף אותו באמת הבניין, כדי להוכיח לו שכמו שלא ניתן שבניין יהיה יציב על עמוד אחד, כך גם לא ניתן ללמוד את כל התורה על יסוד אחד בלבד.
הלך הגוי אל הלל (הידוע יותר בגמישותו המחשבתית). הלל נענה לאתגר ותמצת את כל תורת ישראל במשפט: 'מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך' שכוונתו זהה למשפט ל'ואהבת לרעך כמוך' (שמופיע בספר ויקרא) וכל שאר המצוות הם תולדה של רעיון זה, זה הבסיס לכל האמונה היהודית. וכך אנו גם מזכירים לעצמנו את המשפט לפני תפילת שחרית.

מה בא הספור ללמדנו ?
1. שמאי הקשיח דחה את הגוי ולא אפשר מרחב של הקשבה והכלה - אם אנו רוצים לקרב אנשים לרעיונות שלנו, איננו יכולים להיות קשיחים, וחייבים להגמיש את דיעותנו כדי לפתוח אצל האחר את היכולת להיכנס למרחב שלנו. אם נישאר בדיעותינו ללא מרווח לקבלה לא נוכל לאפשר לאחר להיכנס והוא לא יוכל למצוא את הדרך לשמוע את הרעיון שלנו.
2. הילל לעומתו הבין שעל מנת למשוך את הגוי אל הרעיונות העמוקים חייבים להתחיל עם רעיון בסיסי שקל לקבל עליו הסכמה. שהרי ברור היה שהגוי יסכים עם רעיון אוניברסלי של אהבת האחר. ואחרי שיסכים עם הרעיון וייכנס למרחב שלו, יוכל להשפיע ולהמשיך ללמדו את כל התורה כולה.
באימון קוראים לעקרון הזה "הקשר - תוכן" - שיטה לקבלת הסכמות על הרעיון הרחב, ולאחר מכן כניסה לעומק התובנות העמוקות יותר שכדי לסכים עליהן חייבים להיכנס לעובי הקורה.
3. כוחה של גישה ופתיחות - הגישה היא שתקבע את התוצאה. שמאי הגיע לשיחה מתוך גישה הגורסת שלא ניתן ללמוד את התורה על רגל אחת, מאותה שנייה שזו גישתו נסגר ולא אפשר לגוי ללמוד, דחף אותו וביטל את האופציה לתקשורת בינהם. ברור שגם הילל יודע שלא ניתן להעמיק בתורה על רגל אחת, אבל הוא מגיע לדילמה עם פתיחות ורצון לקרב, ואז הוא מוצא פטנט ראשוני של הכלה וקרוב. הפתיחות שלו יצרה את הקשר והתקשורת, הקליק הראשוני, מכאן נדרשת עוד עבודה אבל יש בסיס לעבודה משותפת.
פתיחות היא בסיס ליצירת פריצת דרך, אם נינעל בדעות הישנות נישאר באותו המקום.
4. ולסיום - אי אפשר בלי תובנה על משמעותה של אהבה לאחר. אומרים שההיכל הגבוה ביותר בעליונים הוא היכל האהבה, ואכן אהבה היא הרגש והערך הגבוה ביותר שמחבר בין אנשים. בעולם כל כך מנוכר וחסר רגשות, יש כל כך הרבה צמא לאהבה, העולם מתחנן שנשקה אותו באהבה, אנשים כמהים לאהבה. לפשטות שבקשר האוהב בין אנשים. החברה האנושית בכלל והישראלית בפרט היו שונות וטובות יותר, מכילות ומאפשרות אם רק ידעו להכניס לתוכן אהבה. אם רק היו מחברות ומדגישות את הדומה ולא מבליטות את השונה. יש בנו יותר דומה משונה, יותר מאחד ממפריד, יותר אהבה מכל דבר אחר. ואם רק נשכיל לפעול לפי המשפט האוניברסלי הכי פשוט "ואהבת לרעך כמוך גם אם הוא לא כמוך", היינו יוצרים לעצמנו אי של אהבה, בה כל אחד ואחת יודע לכל כל אחד ואחד גם אם הם שונים מהם בדיעותיהם, השקפותיהם, אמונתם, העדפותיהם וכו'

"ואהבת לרעך כמוך" - זה כלל חשוב בחברה.
הגיע זמן האהבה, לכו לאהוב. השאר כבר יבוא לבד.
תגובות

קובי חיון מלווה עסקים להצלחה

מאמן ויועץ עסקי, ארגוני ואי...