בתהליך..המתן בבקשה.

נטלי שימנוב-ליווי חשבונאי לעסקים / שירותים

הנהלת חשבונות לעוסק מורשה

הנה"ח לעוסק מורשה כולל קליטת חומר , דיווחים ותשלומים לרשויות , הפקת דוח רווח הפסד כל רבעון , הפקת דוחות השוואתיים , ניתוח דוחות.

נטלי שימנוב מנהלת חשבונות בכירה

ליווי פיננסי חברות ועסקים,ה...

עסקים מומלצים בתחום