בתהליך..המתן בבקשה.

BAA-חזי קרן- פתרונות מימון מתקדמים / שירותים

הקטנת עמלות בכרטיסי אשראי [סליקה וניכיון]

עריכת "שופינג" מול חברות האשראי והניכיון במטרה להקטין עלויות קיימות.

חזי קרן פתרונות מימון מתקדמים

יועץ מימון אשראי.