בתהליך..המתן בבקשה.

NegoBest - לי-טל ברודר / שירותים

סדנת שיפור מיומנויות משא ומתן

סדנא בת 4 מפגשים של 3 שעות כל אחד לשיפור מיומנויות משא ומתן

תגובות

לי-טל ברודר להשיג את המקסימו"מ

יעוץ עסקי - מכירות, משא ומת...