בתהליך..המתן בבקשה.

אבחון ממוקד - ייעוץ ארגוני / שירותים

הפנייה לסמנכ"ל או מנהל בכיר בחברה או מפעל

הפנייה לדרג הבכיר בחברות או מפעלים מעל 30 עובדים

טליה אגרט אבחון ממוקד-ייעוץ ארגוני

אבחון ארגוני, ייעוץ לחברות ...