בתהליך..המתן בבקשה.

שגית אסיאס אימון וייעוץ מנהלים. / חוות דעת


לא ראיתי

תגובות
630571 שגית ורנר אסיאס

שגית ורנר אסיאס

אימון וייעוץ ארגוני