בתהליך..המתן בבקשה.

גבארין / שירותים

עבודות בובקט ועשיפוצימ ועפר

משל: 90 מטר בטון 9000 ש"ח 5% אני נותן עמלה:::: עבודות פתוח ומשתלבות ובטון 10000 ש"ח אני נותן עמלה 7%

תגובות

חאלד גבארין

בוצוע כל עבודות הרצוף והגבס...

עסקים מומלצים בתחום