בתהליך..המתן בבקשה.

ענת וילוז'ני - מעגלי הכרויות / שירותים

על מילים ומשמעות

שיעור ראשון מתוך 7 שיעורים על מילים ומשמעות ..
כיצד לחיות מתוך כוונה וכיצד לסלול את הדרך לשם.
שעתיים וחצי של מילים להחלפה..

ענת וילוז'ני- ת.. חיבורים והיכרוי...

הכרויות ושידוכים