בתהליך..המתן בבקשה.

מיכל ידגר עיצוב פנים / שירותים

עיצוב ותכנון לשיפוץ בית או דירה קיימת

הגעה לבית וישיבה עם הלקוח על רשימת דרישות, צרכים וחלומות ובניית תקציב.
בניית סקיצות ראשוניות לפי רשימת הדרישות והצגה שלהם ללקוח.
בחירת סקיצה סופית והוצאת תוכניות עבודה מסודרות עם כתב כמויות מפורט.
ליווי בבחירת אנשי המקצוע שיעבדו בבית.
ליווי בבחירת הריהוט החדש.
פיקוח על העבודה בשטח.

מיכל ידגר עיצוב פנים והתאמות דיור

עיצוב פנים והתאמות דיור