בתהליך..המתן בבקשה.

אמון בקשר / שאלות ותשובות

איל שריג  אמון בקשר

שאלה שתמיד באה בגוף שלישי:
יש לו/ה, עסק. לפעמים אני מרגיש/ה מיותר/ת. מי חשוב יותר?

שאלת מיליון הדולר,.
אני מלווה הרבה זוגות עם עסקים, גם בצד הזוגי, וגם בחלק העסקי-ניהולי,
תמיד אני מדריך לשתף. נכון, לא תמיד צריך ואפשר לשתף בהכל, אבל הקמת העסק
הייתה בהתייעצות, הכסף הראשוני בד"כ מגיע מהכסף הביתי, חובה לערב ככל שניתן
את בני הזוג. ככל שבני הזוג יהיו מעורבים יותר, הם יהיו מפרגנים יותר.
הם יהיו שותפים, התוצאות העסקיות - טובות יותר! זה מוכח

תגובות

איל שריג אמון בקשר

זוגי זה עסקי