בתהליך..המתן בבקשה.

אמון בקשר / שאלות ותשובות

איל שריג  אמון בקשר

העסק שואב כספי חסכון של הבית. מה עושים?, אי אפשר להמשיך כך

אחד ממאפייני העסק הקטן הוא המקור הכספי בשעות תזרים כספי שלילי.
חייבים לעשות תוכנית עסקית, הכולל המצב כיום, לאן הולכים,העלויות
ובמיוחד צריך להגדיר קו אדום. שאם מגיעים אליו, העסק נסגר. לצערי.

תגובות

איל שריג אמון בקשר

זוגי זה עסקי