בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / חוות דעת


הקלפים נראה פשוטים לכאורה אך הם הצליחו לפתוח ערוץ תקשורת שמתפתח מעצמו. המון תודה!

תגובות
546319 גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...