בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / חוות דעת


הרצאה מאלפת, חכמה, פותחת מחשבה לגבי הארגון, הכלים ו... בכלל

תגובות
547966 גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...