בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / תיק עבודות

סדנת גישור לתלמידי כיתות ה' בית ספר "הילל" רמת גן

פרויקטים נוספים בקטגוריה זו:

תגובות

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...