בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / תיק עבודות

הבית לתקשורת מגשרת - דה מרקר יוני 2015

פרויקטים נוספים בקטגוריה זו:

תגובות

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...