בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / שירותים

הרצאה- תקשורת עם ילדים - תקשורת מעודדת

איך ננהל תקשורת תקינה עם הילדים במשפחה ועדיין נשמור על ה"שפיות"?

תקשורת מקרבת בהורות
איך להעניק לילדים את המיטב?
אהבה, ביטחון, הגנה, משמעות, יציבות...
איך להעניק להם מיומנויות תקשורת וכישורים לחיים איכותיים בעתיד?
איך בעצם יוצרים את כל זה ושומרים לאורך זמן על איכות היחסים?
ואיך יוצרים שיתופי פעולה בתוך הבית?

בקיצור - הקשבה ודיאלוג לחיים איכותיים במשפחה!

* מועדי ההרצאות יפורסמו בנפרדמוזמנים להרצאה מרתקת, חוויתית ושיתופית שתצאו עם המון כלים יישומיים,

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...