בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / שירותים

מפגש "גישור בחיי היומיום... בסלון המשפחתי"

תודה שהתארחתם בסלוני ♥

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...