בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / שירותים

גירושין אקספרס

מפגש אחד או שניים להליך גישורי לגירושין - סגירת מעגל.
(זוגות שמגיעים "מוכנים" לגישור)

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...