בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / שירותים

מפגשי "הבית לתקשורת מגשרת"

תודה שהשתתפתם במפגש:)

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...