בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / שירותים

תודה על נתינה ב ♥

נתינה מכל הלב ♥ זה לא ברור מאליו....

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...