בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / שירותים

השתתפות בהדרכת נטוורקינג

הדרכת נטוורקינג של ארגון עסקים עושים עסקים המיועדת לחברים מתנסים וחדשים

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...