בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / שירותים

גישור במשפחה

"אף משפחה לא מושלמת"
קונפליקט וסכסוכים בתוך המשפחה המצומצמת והמורחבת,

תגובות

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...