בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / שירותים

גישור בקהילה

פתרון קונפליקט וסכסוכים בין שכנים, דיירים

תגובות

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...