בתהליך..המתן בבקשה.

מנחה לתקשורת ומגשרת / סרטונים

השקת ההרצאה "אני זמינה-אתה זמין", הבית לתקשורת מגשרת

תגובות

גנית רוגלית מנחה לתקשורת ומגשרת

תקשורת בנאישית, זוגית, משפח...