בתהליך..המתן בבקשה.

צבי המאירי רו"ח / שאלות ותשובות

מיכל שרגיל בן סירה -  אסטרטגיה מיתוג ושיווק

צביקה היקר, עוד שאלה חשובה.
1. איך מחשבים/נקבעים את דמי הביטוח הלאומי?

2. האם אפשר להחליט באופן עצמאי כמה לדווח (כך שאזכה לקיצבה גבוהה יותר בעת הצורך)?

3. האם הביטוח הלאומי עושה החזרים (בדומה לרשויות המס) במידה ובעל העסק שילם מקדמה חודשית גבוהה מדי?

תודה רבה מראש על תשובותיך
מיכל

בס"ד
מיכל שלום ושבוע מבורך!
1.דמי ביטוח לאומי נקבעים כשעור מהרווח.עד הכנסה של 5,297 השעור הוא :9.82%.מ5,297 עד 42,435 ש"ח השעור הוא:16.23%(הנתונים מיוחסים לרווח חודשי).
2.בפתיחת התיק העצמאי בביטוח לאומי(למי שלא בחר להיות עצמאי שאינו עונה על ההגדרה-על כך בפעם אחרת),נקבעת הדרישה לתשלום לפי הצהרת בעל העסק על צפי רווחיו.
ניתן לבקש שינוי גובה המקדמות(גם העלאה וגם הפחתה),לפי השינויים בהכנסות לאורך השנה.
נקודה חשובה לידעה:בקרות ארוע ביטוח כדוגמת נכות מעבודה או נכות כללית,ההכנסה שבגינה שולמו דמי הביטוח
בעת קרות הארוע מהווה גימלא חוסמת-לטוב ולרע.דהיינו:קיצבת הנכות תשולם על פי ההכנסה הזו בין אם היא גבוהה מההכנסה בפועל ובין אם היא נמוכה ממנה.מכאן שכדאי לשלם ביטוח לאומי הקרוב ככל שניתן לנידרש על פי הכנסתנו בפועל.
3.ביטוח לאומי מקבל את נתוני השומה(גובה ההכנסות לסוגיהן)מתוך הדיווח בדוח השנתי שהעצמאי מגיש למס הכנסה.
נערך חישוב ועל פיו נדרשת תוספת תשלום או מוחזר תשלום ששולם ביתר.
חשוב להעביר את המכתב שבו החישוב לרואה החשבון לצורך בדיקתו.
המשך שבוע נפלא.
צביקה המאירי

תגובות

המאירי צבי רואה חשבון

רואה חשבון