בתהליך..המתן בבקשה.

עמית וויט -ביטוח פרט וניהול סיכונים למשפחה / שירותים

ביטוח לדברים שקופת חולים לא מכסה

תוכניות ביטוח פרטיות לדברים שקופ"ח לא מכסה כמו:
תרופות שלא בסל הבריאות,השתלות,ניתוחים בחו"ל

עמית וויט מומחה.. פרט ניהול סיכונ...

סוכן ביטוח מומחה לביטוחי פר...