בתהליך..המתן בבקשה.

הילה פלד עורכת דין ומגשרת / בלוג

חלוקת רכוש בעת הגירושין

22/08/2016 10:02

  • התא המשפחתי הינו גם יחידה כלכלית לכל דבר ועניין, ולגירושין יש השפעות כלכליות מרחיקות לכת על כל אחד מבני המשפחה. כמעט ברוב המקרים, ישנה ירידה ברמת החיים של בני המשפחה, שכן, אם עד כה מאותה הכנסה היה צריך לתחזק משק בית אחד, הרי שכעת, עם הגירושין, יש צורך מאותה הכנסה בדיוק, לתחזק שני משקי בית נפרדים. בעת הגירושין, יש להגיע להסכם בין היתר, גם בעניין חלוקת הרכוש של כלל הנכסים בין בני הזוג, וכן חלוקת האחריות לחובות שנצטברו. לעתים קרובות, ענייני חלוקת הרכוש מלווים בוויכוחים רבים וממושכים בין בני הזוג, שכן יש לכך השלכות מרחיקות לכת על עתידו הכלכלי של כל אחד מהם. על זוגות שנישאו לפני 1.1.1974, חלה חזקת השיתוף הקובעת שיתוף קנייני במהלך החיים המשותפים, זכות השיתוף מתגבשת באופן מיידי עם הפירוד. על זוגות שנשאו לאחר התאריך 1.1.1974, חל חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג -1973. בחוק זה נקבע כי יש שתי דרכים להסדיר את יחסי הממון בין בני זוג: דרך אחת הינה באמצעות הסכם ממון שבני הזוג עורכים בינהם. במידה ובני הזוג לא ערכו בינהם הסכם ממון, יחול ההסדר שנקבע בחוק, והוא הסדר איזון משאבים. באופן כללי – החוק קובע כי כל הרכוש והחובות שהצטברו במהלך חיי הנישואין, יחולקו באופן שווה בין בני הזוג, ואין חשיבות על שם מי רשום הרכוש. בהליך הגישור לגירושין, השלב הראשון הוא רישום כל הרכוש המשותף שקיים והוא כולל בדרך כלל בין היתר: נכסי נדל"ן, רכבים, מיטלטלין, חשבונות בנקים, תוכניות חיסכון, קופ"ג, קרנות השתלמות, זכויות פנסיה, ביטוחי חיים, נכסי מוניטין וקריירה ועוד. לאחר מכן עורכים רישום של כל החובות: משכנתא, הלוואות ועוד. מהרכוש המשותף מוחרגים בדרך כלל נכסים שהיו לאחד מבני הזוג טרם הנישואין, מתנות אישיות, ירושה, פיצויים שהתקבלו בגין נזקי גוף בעקבות נזק אישי או נכות, ונכסים שבני הזוג הסכימו מראש בהסכם ממון שאושר כדין שלא ייחשבו כחלק מהרכוש המשותף. בדרך כלל, דירת המגורים הינה הנכס הכי יקר שיש לבני הזוג , והיא מהווה סלע מחלוקת. באופן כללי יש כמה אפשרויות מה ניתן לעשות עם דירת המגורים: ניתן להחליט על מכירתה המיידית וחלוקת התמורה בין בני הזוג. ניתן להחליט שאחד מבני הזוג קונה את חלקו מהשני. אפשרות נוספת הינה להסכים שמכירת הדירה תהיה במועד מאוחר יותר, למשל כשהבן הקטן יגיע לגיל 18 ועוד. במקרה ולשם ביצוע איזון המשאבים יש צורך למכור דירה המשמשת למגורי בני הזוג או למגורי ילדי בני הזוג הקטינים ובן הזוג המחזיק בהם, בית המשפט לא יאשר את המכירה עד שלא יוכח כי לילדי בני הזוג הקטינים ובן הזוג המחזיק בהם יש הסדר מגורים אחר המתאים לצורכיהם. יש המכנים את הגירושין כ"פיגוע כלכלי", מהסיבה שבמהלך הגירושין ישנן הוצאות גבוהות ורבות, וכאמור, ההכנסה שפירנסה משק בית אחד, צריכה לפרנס כעת שני משקי בית. לכן מומלץ, במקרים מתאימים, לפנות לגישור על מנת להגיע להסכם חלף פנייה לבית משפט – שכן הליך הגישור הינו זול משמעותית מניהול ההליכים בבית המשפט .

תגובות

הילה פלד עורכת דין ומגשרת

עורכת דין , משפחה, מגשרת ד...