בתהליך..המתן בבקשה.

הילה פלד עורכת דין ומגשרת / בלוג

האם ניתן לתבוע בגין הפרת הבטחת נישואין?

28/09/2017 09:51


 • דינה הבטיחה ליוסי להינשא לו (השמות בדויים), אך כעבור זמן מה נמלכה בדעתה וחזרה בה מהבטחתה. האם יוסי יכול לתבוע את דינה בדרישה לממש הבטחתה? האם יוסי יכול לתבוע פיצויים מדינה בגין הפרת הבטחת הנישואין?


  ניתן לטעון שאין מקום לתבוע פיצויים בגין הפרת הבטחת נישואין שכן עסקינן בעניינים שנוגעים ללב, ואי אפשר להתייחס להבטחת נישואין כמו אל כל התחייבות חוזית אחרת. כמו כן, יש  לזכור כי  יש לאפשר לאדם להתחרט מלהתחתן עם אדם שאינו רוצה, גם אם בעבר הוא הבטיח לו לעשות כן.

  הבטחת נישואין איננה ניתנת לאכיפה, כלומר, אי אפשר לאכוף על צד להינשא לצד השני למרות שהוא הבטיח לעשות כן ולאחר מכן חזר בו. אולם – מה שכן ניתן לתבוע הוא פיצוי כספי על הנזקים הממוניים והלא ממוניים אשר נגרמו. 

  במקרה שהגיע לפתחו של בית המשפט, בית המשפט  חייב אישה לשלם פיצויים לגבר לאור העובדה שהפרה כלפיו את הבטחתה להינשא לו.

  מדובר היה   בבחור ובחורה המשתייכים לזרם החרדי. הם הכירו זה את זו דרך מכרה משותפת וכעבור מספר חודשים הסכימו להינשא. הם קיימו מסיבת אירוסין, הזמינו אולם אירועים, חילקו הזמנות, ביצעו בדיקה גנטית, רכשו רהיטים  והבחורה ביקרה אצל מדריכת כלות. כמעט כל ההוצאות שולמו על ידי הבחור.

  לאחר האירוסין וכל ההכנות שבוצעו לקראת החתונה, הודיעה הבחורה לבחור כי חזרה בה מלהינשא לו.

  הבחור הגיש נגדה תביעה על סך של כ – 160,000 ₪ בגין הפרת הבטחת הנישואין. הבחורה ניסתה לטעון כי מעולם לא הודיעה על כוונתה להינשא לו וכי אף היו גילויי אלימות מצדו כלפיה.

  בית המשפט קבע כי אומנם החלטתה לא להינשא הינה החלטה לא פשוטה, אך מדובר בהחלטה לגיטימית, אולם יפה היתה שעה אחת קודם.

  בית המשפט התרשם כי מדובר היה בבחור מאוהב רציני ומנגד, בבחורה קלת דעת ופוחזת. בית המשפט התרשם מאמינותו של הבחור התובע, וכי כל מה שעשתה הבחורה הנתבעת, מהרגע שהתחרטה מלהינשא לבחור,  הוא לחפש הצדקה שתאפשר לה להתחמק מאחריות להוצאות שהוציא התובע בגין החתונה.

  בית המשפט ציין כי אין אוכפים על אדם להינשא, אולם הפרת הבטחת נישואין כמוה כהפרת חוזה מחייב המקנה עילת תביעה כנגד המפר. הנפגע רשאי לתבוע השבה, פיצוי בגין נזקים ממוניים ולא ממוניים שנגרמו לו בעקבות אותה הפרת הבטחה להינשא.

  בית המשפט מוסיף ומציין, כי במקרה שבו אחד הצדדים חוזר בו מהבטחתו להינשא לצד השני, השאלה היא באיזה שלב הוא חוזר בו ואלו הוצאות הוצאו עד לאותו מועד.

  במקרה זה בית המשפט פסק פיצוי לתובע בסך של 60,000  ₪ וכן תשלום של 15,000 ₪ בגין  הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.   

  סיכומו של דבר – להבטחת נישואין יש תוקף משפטי מחייב וניתן לחייב את בן הזוג שחוזר בו מהבטחתו להינשא לפצות את הצד השני בגין הנזקים הממוניים והלא ממוניים שנגרמו לו.

  הכנס טקסט כאן

תגובות

הילה פלד עורכת דין ומגשרת

עורכת דין , משפחה, מגשרת ד...