בתהליך..המתן בבקשה.

עולים קומה בעסקי הנדל"ן / שירותים

סדנה מקצועית לקידום העסק בתחום הנדל"ן

כל המשתתפים בסדנה הם מתחום אחד מעולם הנדל"ן, משתתפים 4-6 בלבד מתוך מטרה ליצור אינטימיות
ואפשרות של דיון ממוקד לכל אחד ואחת מהמשתתפים.
נפגשים אחת לשבוע במשך ששה שבועות, בין המפגשים ניתנת אפשרות של התייעצות טלפונית
לגבי סוגיות, אתגרים ושאלות שעולים תוך כדי עבודה.

שרית שחם מנטורית להצלחה בנדל"ן

מנטורינג עסקי למקצועות הנדל...