בתהליך..המתן בבקשה.

מקשיבים-מרחב אימוני יוצר מקום

אירועים

האירועים שלי אני משתתף

יעלי רהב-סיון "מקשיבים"

כישורים חברתיים, ניהול מתח...