בתהליך..המתן בבקשה.

הדס נתן בשביל התקווה / שירותים

הרצאה של ספור אישי

הרצאה במשך כ-45 דקות של הספור האישי ולאחר מכן דיון עם הקהל

הדס נתן

יעוץ והרצאות החלמה והעצמה ב...