בתהליך..המתן בבקשה.

הדס נתן בשביל התקווה / שירותים

סדנת 4 מפגשים של החלמה והעצמה בבריאות הנפש

סדנה של 4 מפגשים בני שעה וחצי כל מפגש. מיועדת לשרותי שיקום בבריאות הנפש.

הדס נתן

יעוץ והרצאות החלמה והעצמה ב...