בתהליך..המתן בבקשה.

הדס נתן בשביל התקווה / שירותים

סדנת 12 מפגשים החלמה והעצמה

תמיכה

הדס נתן

יעוץ והרצאות החלמה והעצמה ב...