בתהליך..המתן בבקשה.

הדס נתן בשביל התקווה / שירותים

הפניה לעמותה או ארגון להתערבויות מובנות

התערבויות

הדס נתן

יעוץ והרצאות החלמה והעצמה ב...