בתהליך..המתן בבקשה.

הדס נתן בשביל התקווה / שירותים

שלוש פגישות אישיות להחלמה והעצמה של נשים הסובלות מדיכאון אחרי לידה

שלוש פגישות במשך שעה לייעוץ הכוונה,העצמה ותהליך החלמה לנשים הסובלות מדיכאון אחרי לידה

הדס נתן

יעוץ והרצאות החלמה והעצמה ב...