בתהליך..המתן בבקשה.

ילובסקי-פטרבורג משרד עורכי דין / בלוג

פיטורי עובד בישראל

17/06/2015 15:19

 • רוצים לפטר עובד? יש דרך חוקית לעשות זאת.
  פוטרת? אם פוטרת בניגוד לחוק, אתה זכאי לתבוע את מעסיקך בבית הדין לעבודה.

  מגיעים למשרדנו מצד אחד עובדים אשר פוטרו בניגוד לחוק ומצד שני מעסיקים אשר עברו על החוק במהלך פיטורי עובד/ת שלהם.
  עובד אשר פוטר שלא בהתאם לחוק זכאי לתבוע את מעסיקו בבתי הדין לעבודה בישראל.

  בואו נעשה קצת סדר בבלאגן:

  כל עובד זכאי שתיערך לו שיחת שימוע לפני פיטורים (אף בפיטורים הנובעים מצמצום).
  על המעסיק לזמן את העובד במכתב מסודר אשר מפרט את הנימוקים בעטיים העובד עומד לפני פיטורים.
  על המעסיק ליתן לעובד זמן מספק להתכונן לשיחה ולאפשר לו לטעון טענותיו בנפש חפצה מבלי שהחליט קודם לכן לפטרו.
  על המעסיק ליידע את העובד שהוא רשאי להביא עימו לשיחת השימוע מלווה ואף עורך דין אשר ייצגו.
  על המעסיק לכתוב פרוטוקול של שיחת השימוע ולמסור אותו לעובד לאחר קיומה של השיחה.
  על המעסיק לקבל החלטה בנוגע לפיטורי אותו עובד רק לאחר ששקל ושמע את העובד ובמידה והחליט לסיים העסקתו עליו למסור לעובד מכתב פיטורים.
  על פי החוק, המעביד חייב לתת לעבוד עם סיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילת וסיום יחסי עובד-מעביד.
  עובד זכאי לקבל ממעסיקו הודעה מוקדמת בטרם יסיים עבודתו אצל המעסיק.
  אם העובד עבד שנה ויותר אצל המעסיק הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בנוסף לכך.
  חל איסור לפטר עובדת בהריון או בחופשת לידה (עד 60 ימים לאחר סיומה) ועל מעסיק אשר מעוניין לפטר עובדת כאמור חלה החובה לפנות למשרד התמ"ת ולקבל היתר לעשות כן.
  בתנאים מסוימים חל איסור לפטר עובד בעת מחלתו וכן חל איסור בתנאים מסוימים לפטר עובד/ת הנמצא בטיפולי פוריות / תהליכי אימוץף / פונדקאות (וגם במקרה זה יש לקבל היתר לפיטורים מטעם משרד התמ"ת).
  חל איסור לפטר עובד/ת עקב שירות מילואים
  אסור לפטר עובדים בשל מינם, גזעם, דתם וכו'.

  המלצות חשובות:
  עובדים אשר פוטרו - חשוב לתעד הכל, מומלץ להקליט שיחות עם המעסיק ולשמור אסמכתאות כתובות שיעזרו לכם לגבש ולתמוך בכתב תביעה עתידי.

  מעסיקים - אי ידיעת החוק אינה פוטרת!. גם אם מדובר במעסיק אשר לו עובד אחד, אם הוא עבר על החוק ופיטר את העובד ללא עריכת שימוע כדין, הוא ייאלץ לשלם על כך, ולא מעט.
  חשוב לפעול בהתאם לחוק, לתעד שיחות עם העובד במהלך העסקתו על מנת להתמודד עם תביעות שווא של עובדים לשעבר.

  עובדים -חשוב שתדעו מהן זכויותיכם במקום העבודה.
  מעסיקים - חשוב שתפעלו בהתאם לחוק, תקטינו סיכונים וחשיפות משפטיות ותהיו מוכנים לכל צרה שלא תבוא.

  נשמח לייעץ, לייצג ולעמוד לשירותכם בכל עת.

תגובות

עו"ד מיכל ילובסקי-פטרבורג

עריכת דין וגישור