בתהליך..המתן בבקשה.

ילובסקי-פטרבורג משרד עורכי דין / בלוג

מה כוללת הגנה משפטית מקיפה?

26/12/2019 20:45

 • עו"ד מיכל ילובסקי – פטרבורג מציגה:

  כיצד ניתן לתכנן ולבצע הגנה משפטית מקיפה

  08-6901717; 052-4333777

  ההגנה המשפטית המקיפה ביותר כוללת שלושה מסמכים משפטיים הכרחיים:
  ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי למתן הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות וצוואה. שלושת המסמכים הללו מהווים את ההגנה המשפטית המקסימאלית אשר ניתן לתכנן ולבצע כיום בישראל.
  ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי חדש ומהפכני במערכת המשפט בישראל אשר עוסק בתקופה בה האדם חי אך אינו כשיר עוד לקבל החלטות בעבור עצמו. ייפוי הכוח המתמשך נערך על ידי הממנה כאשר הוא כשיר וצלול ובו ניתן לקבוע את זהות מיופי כוחו ואת אופן פעולתם בעתיד, כאשר לא יהיה עוד כשיר, מכל סיבה שהיא.
  ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות מקדימות לפי חוק החולה הנוטה למות מאפשר לקבוע מבעוד מועד הנחיות רפואיות אשר ייכנסו לתוקפן בעת שהוא יוגדר כחולה הנוטה למות אשר נותרו לו שישה חודשי חיים לכל היותר. מדובר במסמך שמאפשר לקבוע מספר הנחיות רפואיות, לרבות פעולות אשר יימנעו הארכת חיים (החייאה, התחלה של הנשמה והזנה מלאכותית).
  צוואה מגדירה כיצד יחולק עזבונו של אדם אשר הלך לעולמו. ככל שהנפטר לא ערך צוואה אשר תסדיר את חלוקת רכושו לאחר לכתו, עזבונו יחולק בהתאם לקבוע בחוק הירושה.
  כידוע לכולנו, איש אינו יכול לדעת מה צופן לו המחר, ומשום כך כל שנותר לנו הוא להתכונן לבאות ולבטא את משאלות ליבנו באמצעות עריכת ההגנה המשפטית המקיפה ביותר עבורנו ועבור היקרים לנו.
  מכיוון שייפוי הכוח המתמשך הינו מסמך חדש אשר מרבית הציבור בישראל כלל לא מכיר, ארחיב עליו מעט:
  במהלך שנת 2017 נכנס לתוקף תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, המבוסס על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. החוק המתוקן מאפשר כיום לראשונה לאדם בגיר וכשיר לתכנן את עתידו במצב רפואי של אי כשירות (זמנית או קבועה) מבעוד מועד.
  ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי חדש המאפשר לכל אדם לבטא את רצונותיו ולשמור על כבודו כאשר אותו אדם לא יהיה עוד כשיר לקבל החלטות בעבור עצמו.
  זאת באמצעות הליך משפטי חדשני בו האדם ממנה מיופה כוח (אחד או יותר), שיטפל בענייניו באופן שהאדם הממנה יקבע מראש בייפוי הכוח המתמשך.
  ייפוי הכוח המתמשך מהווה חלופה מצוינת למינוי אפוטרופוס על ידי בתי המשפט בישראל, הליך מינוי אפוטרופוס הינו הליך משפטי לכל דבר ועניין, אשר לו חסרונות רבים לעומת עריכת ייפוי הכוח המתמשך (עלות גבוהה, אורך זמן רב וכרוך בתסקיר מטעם הרווחה ובהגשת דו"חות בכל שנה לאפוטרופוס הכללי).
  האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו, כאשר הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של הממנה.
  ייפוי כוח מתמשך עוסק בשני נושאים מרכזיים: עניינים אישיים (לרבות רפואיים) ועניינים רכושיים.
  הממנה רשאי לקבוע קביעה כללית - כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהממנה יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות אשר יתקבלו בנושאים השונים.
  בייפוי הכוח ניתן לקבוע הנחיות רבות ומגוונות, הנוגעות לכלל תחומי חייו של הממנה. כך לדוגמה באפשרות הממנה לקבוע כי ברצונו להמשיך ולהתגורר בביתו ולא לעבור להתגורר במוסד סיעודי וכן הוא יכול לקבוע הנחיות מדויקות באשר לאופן בו יטופלו נכסיו וכספיו, האם יושכרו או יימכרו וכיו"ב.
  ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו בהתאם לחוות דעת מומחה אשר תקבע שהממנה חדל להיות מסוגל להבין בדבר.
  לאור הרפורמה החדשנית אני ממליצה לכל אדם לקחת את גורלו בידיו ולקבוע ללא דיחוי את עתידו באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך.
  את ייפוי הכוח ניתן לערוך רק באמצעות עו"ד אשר הוכשר והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
  עו"ד ילובסקי – פטרבורג הינה מומחית בעריכת ייפוי כוח מתמשך ובעלת נסיון עשיר בתחום של עריכת מאות ייפוי כוח מתמשכים.

תגובות

עו"ד מיכל ילובסקי-פטרבורג

עריכת דין וגישור