בתהליך..המתן בבקשה.

פוגל ניהול פרויקטים / שירותים

ייעוץ ראשוני ובדיקת היתכנות לפרויקט פינוי בינוי

בדיקה מול הראשות המקומית האם הבניין/ים
עומדים בדרישות הסף לפרויקט התחדשות ואיזה
ומה הם התמורות המגיעות לדיירים

אמיר פוגל

נדל"ן - התחדשות עירונית