בתהליך..המתן בבקשה.

מאיר ברנר / שירותים

סדר בפוליסות הביטוח והתכניות השונות

בדיקה כוללת של יעילות התוכניות כולן ,כפל תשלומים, כפל כיסוי ביטוחי,בדיקת הצורך של הכיסויים הביטוחיים.

מאיר ברנר

תכנון פיננסי , תכנון לקראת...