בתהליך..המתן בבקשה.

פאר שמאות מקרקעין / שירותים

חוות דעת משמאי מקרקעין מוסמך לנכס - קרקע חקלאית 5,500 ש"ח

בדיקות מקיפות ברמת התכנון המקומית, המחוזית והארצית

גלעד פאר שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין