בתהליך..המתן בבקשה.

פאר שמאות מקרקעין / שירותים

בדיקות קריטיות לפני רכישת דירה כ- 2,500 ש"ח

תיאור הסביבה, תיאור המצב הפיזי של הנכס, בדיקת המצב התכנוני (ת.ב.ע) בדיקת רישוי \ חריגות בניה, בדיקת המצב המשפטי, בדיקת כדאיות כלכלית, ניתוח עסקאות השוואה בסביבת הנכס.

גלעד פאר שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין